26.11.2020
Dvacet procent na korupci
Domů
Blog

Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, který plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením v zajišťování regionálního operačního programu v Karlovarském a Ústeckém kraji, řešil v roce 2012 v návaznosti na první zveřejněné kauzy špatného utrácení veřejných peněz vysokou fl uktuaci úředníků. Na pozici vedoucího odboru řízení projektů nastupuje v březnu 2012 Leo Steiner. Dostává skvěle vybavenou kancelář a slušný plat, navíc i odměny, a to ve zkušební době, jen atmosféra na pracovišti je neveselá a jeho podřízení skleslí. Dokumentace k rozdělování dotací z evropských peněz vypadá na první pohled dobře, dokud nezačne číst mezi řádky a neúčastní se společně s ředitelem úřadu schůzky řídicího výboru. Na té si členové řídicího výboru zcela bez skrupulí rozdělovali miliardy korun. Ještě před vypsáním výzvy a podáním žádostí se podle ustálené praxe rozhodovalo, kdo, kolik a na co dostane dotaci.

„Lidi, nebojte se, nereptejte v hospodě, ale oznamujte. Oznámení o špatnostech nesmí být jen výkřiky jednotlivců, musí být slovem masy. Jinak mafi e zase pookřeje.“

Leo Steiner se na doporučení známého obrátil na protikorupční policii a souhlasil se shromažďováním relevantních informací pro účely vyšetřování jako spolupracující informátor. V květnu 2012 vystoupil s příspěvkem o aktuální situaci v regionálním operačním programu na schůzce monitorovacího výboru, kterého se účastnili i zástupci nadřízených orgánů, Ministerstva pro místní rozvoj i Evropské komise. Na rozdíl od tvrzení MMR o skvělém fungování nápravného plánu při rozdělování dotací představil reálně se uplatňující projektový cyklus k vyvádění peněz na korupční transakce ve výši 20 % z dotace. Vedení úřadu se ho snažilo přimět ke stažení prezentovaných zjištění a vyhrožovalo, že špína skončí na něm.

Leo Steiner byl jinou expoziturou policie vyzýván k podání vysvětlení. Neví, komu může věřit. Sám podává výpověď a v Úřadu konči. Vzápětí organizuje vlastní tiskovou konferenci a zveřejňuje svá zjištění. Je osočen, že se jedná jen o politickou hru (pozn.: probíhá v předvolebním období, původně kandidát za Hnutí pro kraj). Je mu vyhrožováno, je sledován a z obav o svůj život několik dní nevychází z domu. Veřejně stahuje svou kandidaturu. Následně Leo Steiner podává a zveřejňuje trestní oznámení na manipulaci při vyhodnocení konkrétního projektu na nátlak tehdejšího radního, náměstka hejtmanky a zastupitele Ústeckého kraje Koudy. Projekt nebyl dle hodnocení určen k podpoře, byl proto „přebodován“ v elektronickém systému, aby dotaci získal. Trestní oznámení bylo přiřazeno k rozsáhlejšímu, na Steinerově kauze nezávisle probíhajícímu policejnímu vyšetřování regionálního operačního programu. Neúspěšně podává další trestní oznámení poukazující na předem domluvené přidělování dotací, které je s odůvodněním dobře fungujících kontrolních mechanismů odloženo.

Bývalý náměstek Kouda, všichni 3 dosavadní ředitelé Úřadu ROP SZ a několik zaměstnanců bylo policií obviněno ze zneužití pravomoci úřední osoby a poškození fi nančních zájmů Evropských společenství. Za chyby v projektech v ROPu Severozápad byla Evropskou komisí České republice vyměřena pokuta přesahující 2 miliardy korun. Čeští daňoví poplatníci ji z větší části zaplatí ze státního rozpočtu, téměř miliardu pak uhradí občané dotčených krajů. Leo Steiner pokračuje ve své snaze, aby za chyby pykali především viníci. Vede kampaň za náhradu škody vzniklou Ústeckému kraji jejím vymáháním po odpovědných osobách. V říjnu 2013 inicioval petici za vypsání krajského referenda „Platit musí viníci“.

Na stejné téma