Proč se ozvat, když v práci vidíte nepravost

Kdybyste viděli na ulici zloděje okrádat jiného člověka, pravděpodobně byste na to upozornili. Stejně tak asi nebudete stát stranou, když na hřišti jedno dítě začne ubližovat druhému. Snažit se zamezit nesprávnému jednání je zkrátka přirozené a normální.  

Ovšem v práci to tak jednoduché není. Zaměstnavatel se vám může pomstít, v nejhorším i vyhazovem. A pak je tu tlak kolegů. Proto je nesmírně cenná odvaha všech, kteří upozorní na nekalé praktiky ve firmách nebo institucích. Tito lidé pomáhají nastavovat férové prostředí, bojují proti korupci a v důsledku tedy šetří peníze nás všech. A mnohdy také zachraňují lidské životy.

Kdo se může ozvat

V zásadě kdokoli. Nejčastěji se s nekalým jednáním setkáváme v práci. Upozornit na něj tedy můžete i vy bez ohledu na to, v jaké pozici se nacházíte. Můžete být zaměstnanec v pracovním nebo služebním poměru, dodavatel, stážista, odborník, dočasný pracovník, externí poradce anebo dokonce bývalý zaměstnanec či někdo, kdo se o věci dozvěděl od blízkého člověka.

V angličtině se lidem, kteří se takto ozvou, říká whistleblowers (doslova ti, kteří pískají na píšťalku). Pojem má evokovat rozhodčího, který pronikavým pískáním upozorňuje na porušování pravidel.  

Právo informovat nebo zveřejnit informace o nekalých praktikách je dané svobodou projevu a zároveň jde o výraz vlastních morálních hodnot i uvědomění si své odpovědnosti vůči společnosti.  

Co je nekalé jednání

Jakékoli jednání, které ohrožuje život, zdraví, svobodu, bezpečnost či další veřejné statky. Může jít například o neoprávněné nakládání s veřejnými penězi nebo o aktivity poškozující životní prostředí. Právně rozeznáváme tři druhy nekalého jednání: trestný čin, přestupek a jiné porušování zákonné povinnosti.  

Pro laika není jednoduché poznat, o jaký druh se jedná. Závazné posouzení mají na starosti státní orgány, tedy obvykle soudy, policie nebo státní zastupitelství. Pokud si nejste ve svém případě jistí, jestli máte co dělat s trestným činem, přestupkem nebo jiným porušením zákonné povinnosti, spojte se s naší právní poradnou. Případně si také můžete o jednotlivých typech přečíst více v našem slovníku:

Trestný čin

Přestupek

Jiné porušování zákonné povinnosti

Jak lze řešit nekalé jednání?
Inspirujte se příběhy lidí, kteří měli odvahu a rozhodli se situaci řešit.
Příběhy oznamovatelů