Dodáváme odvahu oznamovatelům nekalostí na pracovišti.

Memorandum

Podporujeme osoby, které se rozhodnou v zaměstnání nahlásit nekalost.

  • naše organizace je otevřeným pracovištěm, které má nastaveny interní oznamovací kanály dle doporučení organizací pracujících s oznamovateli
  • oznamovatelé, kteří opustili v souvislosti s oznámením své pracoviště, jsou na našich pracovních pohovorech vítáni
Podpořit odvážné

Kdo jsme

Soukromé firmy a veřejné instituce, které dávají práci tisícům zaměstnanců v České republice. Otevřené pracoviště a důvěra našich zaměstnanců ve vedení organizace jsou pro nás klíčovou hodnotou.

Proč to děláme?

My, níže podepsaní, chceme  vyjádřit podporu těm, kteří se v zaměstnání dozvěděli o nepravosti a rozhodli se ji řešit – whistleblowerům neboli oznamovatelům.

Většina oznamovatelů čelí po oznámení odplatě. Není výjimkou, že přijdou o práci. Řada lidí se proto raději rozhodne mlčet. Přitom když promluví mohou chránit nejen finanční prostředky organizace, ale i životní prostředí, zdraví či bezpečnost.

Chceme společnosti vyslat jasný signál, že oznamovatele vnímáme jako přirozenou součást hodnot, kterých si naše organizace cení.

Přihlášené firmy:

Radka z. s.
Emerge a. s.
Úřad městské části Brno - střed
BLAZE HARMONY s. r. o.
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s.
Akkodis CZ s. r. o.
Nemocnice Valtice s. r. o.
Efaflex - CZ, s. r. o.
Bachl spol., s. r. o.
Statutární město Hradec Králové
Deník Referendum
Oživení z. s.
Nenech to být (NNTB)
SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s.r.o.
Mobbing free institut
Transparency International Slovensko

Inspirací pro vznik výzvy nám byla Transparency International Slovensko se svou kampaní Stojíme za odvážnými.