Sociální klinika

Příběh Sociální kliniky se začal psát v roce 2014, a to jako projekt Českého institutu biosyntézy. Barbora Janečková spolu s Yvonnou Luckou založením Sociální kliniky reagovaly na složité podmínky v českém prostředí, kdy terapie placená ze zdravotního pojištění nebyla a stále není dostupná v takové míře, v jaké je nezbytná. Počet potřebných stále převyšuje časové možnosti terapeutů, kteří jsou hrazení ze zdravotního pojištění.

Právě proto vznikla Sociální klinika, která poskytuje dvě služby: krátkodobou terapii a 3 online konzultace, obě tyto služby včas a dostupně. Přijetí do krátkodobé terapie navíc předchází tzv. mapující rozhovor, během nějž klient s terapeutem určí hlavní téma terapie, popř. terapeut doporučí klientovi vhodnější službu.