SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL advokátní kancelář s. r. o.

Jsme mladou, inovativní advokátní kanceláří, která byla založena v roce 2018 s cílem poskytovat rychlé, efektivní, individualizované a obchodně orientované právní poradenství. Naše advokátní kancelář staví na právnících a daňových poradcích, kteří mají bohaté zkušenosti z předních českých a prestižních mezinárodních advokátních kanceláří a poradenských společností.

Jsme unikátní v tom, že spojujeme právní a daňové služby, což zaručuje komplexnost poskytnutého poradenství i s přesahem do obhajoby klientů v oblasti trestního práva. Zakládáme si na osobním přístupu ke klientům, kterým garantujeme hlubokou znalost řešené problematiky. Neusilujeme totiž o specializaci ve všech oblastech práva, ale v těch oborech, kterým se věnujeme, máme hlubokou erudici. Znalost základních právních jednání v oblasti občanského, rodinného, obchodního a smluvního práva považujeme za samozřejmost. Nadto jsme úzce specializování v oboru dopravního práva, pracovního práva, trestního práva, daňového poradenství, energetiky a petrolejářství.

Naše advokátní kancelář má své sídlo v Praze, ale právní služby svým klientům poskytuje na území celé České republiky.

V případě potřeby máme partnerské vztahy s dalšími úzce specializovanými advokátními kancelářemi a poradenskými společnostmi. Dále spolupracuje s vybranými notáři, exekutory, auditory, znalci a tlumočníky. Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní poradenství českým i zahraničním subjektům. Právní služby jsou klientům kanceláře poskytovány v českém, anglickém a španělském jazyce.