Nenech to být.

Zakladatelé Honza, David a Pavel se setkávali se šikanou už na základní škole. Hlavně v roli mlčící většiny, které se situace nelíbila, ale bála se ozvat. Rozhodli se proto pomoct vrstevníkům, kteří se ocitnou v podobné situaci. V 17 letech vytvořili webovou a mobilní aplikaci Nenech to být, pomocí které mohou děti snadno, bezpečně a anonymně upozornit na šikanu a další druhy rizikového chování konkrétní osobu ve škole, která jim pomůže.

Za 4 roky od spuštění se do platformy zapojilo 1 800 škol, začala pomáhat v několika státech světa a děti pomocí ní odeslaly 8 000 upozornění na šikanu, kyberšikanu, sexuální obtěžování, vydírání, sebepoškozování, fyzické násilí a další trápení, které jejich spolužáky denně potkává.

V průběhu roku 2020 se začaly ozývat firmy a další organizace s tím, že by také podobnou platformu uvítaly. A to jak pro potřeby budování bezpečné firemní kultury, tak jako compliance a whistleblowingový nástroj. Proto jsme platformu upravili tak, aby sedla dobře i firemnímu prostředí a pomohla se snadným řešením zákona o ochraně oznamovatelů.  Nyní NNTB využívají tisíce organizací ze čtyř světadílů.