Mobbing free institut

Mobbing Free institut navázal v roce 2016 na Mobbing Free poradnu, která byla zřízena v roce 2011 a to především z důvodů efektivnější ochrany obětí násilí na pracovišti. Věnuje se řešení, eliminaci a prevenci vztahové patologie na pracovišti, tedy šikany (mobbing, bossing, staffing, kyberšikana, sexuální obtěžování, diskriminace.)

Oznamovatelům poskytujeme on-line poradenství a následný mentoring. Na základě vašeho podnětu zašleme k vyplnění inventuru útoků a základní postupy. Po jejím vyplnění a vyhodnocení doporučíme co nejefektivnější ochranu, eliminační strategie a taktiky.

V případě výskytu vztahové patologie provádíme organizace i jednotlivce komplexně krizovým řízením s citlivostí, diskrétností a se zaměřením na win-win strategii. Vzděláváme krizové týmy, vedoucí a řadové pracovníky, personalisty i top management. Poskytujeme expertízu, vytváříme metodiky a manuály pro řízení krize i krizové intervence v této oblasti. Našim cílem jsou zdravé vztahy na pracovišti a nastavení důstojného pracovního prostředí s lidskostí a empatií.

Mobbing Free Institut, z.ú., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 051 48 201