Oživení

Oživení bylo založeno v roce 1997 a kontinuálně se věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady).

Jsme tým právníků a analytiků, který pracuje na tom, aby úřady a instituce v naší zemi fungovaly lépe. Bojujeme proti korupci ve všech formách a na všech úrovních. Ve státním sektoru i soukromé sféře. Radíme obcím i jednotlivým občanům, odhalujeme korupční kauzy a prosazujeme systémová protikorupční opatření a strategie.

Korupce má devastující účinek na celou společnost, na naši ekonomiku, životní prostředí i atmosféru mezi lidmi. Proto jsme partnerem všech, kteří usilují o větší transparentnost a odpovědnost.

Naše práce nás baví a naplňuje zároveň. Ke každému případu přistupujeme poctivě a empaticky s vědomím, že právo je jen jedním z mnoha nástrojů, kterým je možné pomáhat lidem. Během bezmála 25 let existence jsme nasbírali spoustu zkušeností a získali spojence ve veřejné správě. Díky tomu chápeme, jak fungují obecní a městské úřady, radnice i velké státní instituce, a tak můžeme sloužit jako pomyslný most mezi občany a státem.

Od jednotlivých městských úřadů přes kraje až po vládu hlídáme, zda se neděje něco nekalého. Monitorujeme lokální korupční kauzy i ty, které mají dopad na celou společnost. Pravidelně pořádáme semináře, poskytujeme právní poradenství zdarma, spoluvytváříme města dostupnější lidem a pomáháme každému, komu není lhostejné, v jaké zemi žije a jak se úřady této země chovají k vlastním občanům.

Kontakty do kanceláře
+420 608 732 091
oziveni@oziveni.cz
Adresa
Muchova 13, 160 00 Praha 6
http://www.oziveni.cz