12.9.2022
Návrh zákona o ochraně oznamovatelů z pera ministra Blažka je horší než od jeho předchůdkyně Benešové
Domů
Blog

Protikorupční organizace Oživení, Transparency International (TI) a Rekonstrukce státu  varují, že pokud bude zákon o ochraně oznamovatelů přijat v současném znění, hrozí, že budou oznamovatelé v České republice nadále nedostatečně chráněni. Aktuální podoba zákona také přináší novou administrativní zátěž bez zásadních pozitiv.  

 

Zákon o ochraně oznamovatelů je klíčovou protikorupční legislativou. Právní úprava vychází z evropské směrnice o ochraně oznamovatelů z října 2019. Garantem transpozice do české legislativy je Ministerstvo spravedlnosti vedené Pavlem Blažkem (ODS). Nynější znění zákona, které bude mít v září vláda na programu, má ale celou řadu zásadních nedostatků.

Mezi ty základní patří omezení věcné působnosti a nedostatečná ochrana anonymních oznámení. Oba nedostatky budou mít vliv na motivaci oznamovatelů oznámení podat.

Politici blokují přijetí kvalitního zákona

Zodpovědnost za nynější podobu zákona o ochraně oznamovatelů nesou primárně politici. Marek Benda, předseda poslaneckého klubu ODS, a ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) jsou hlavními příčinami, proč se nedaří přijmout zákon, který by naplnil kvalitní parametry. Benda pak aktivně blokuje jakékoliv zlepšení a nekomunikuje s protikorupčními experty. 

 

„Politici neustále zmiňují obavy ze zneužívání ochrany oznamovatelů. V průzkumech po celém světě ale vychází, že k masivnímu zneužívání nedochází. Mnohem větší problém způsobí, když se oznamovatelé nebudou cítit chráněni a raději nic neoznámí. Zákon pak nebude mít žádný pozitivní efekt,“ komentuje aktuální vývoj Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení.

Chránit oznamovatele se vyplatí 

Nevládní organizace dlouhodobě aktivně prosazují legislativní ochranu oznamovatelů. Těm také poskytují bezplatné právní poradenství.  

Podle průzkumu veřejného mínění se v ČR setkalo s nekalým jednáním v souvislosti se svojí prací 20 % lidí. Pouze 6% z nich však jednání oznámilo příslušným úřadům. Většina lidí si nechává informace pro sebe nebo je svěří pouze rodině či kolegům, zejména z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání a neřešení podstaty oznámení. 

Oznamování protiprávních jednání pomáhá v odhalování korupce a podvodů, k ochraně životního prostředí,bezpečnosti a zdraví. Bez informací od oznamovatelů se mnoho případů korupce a podvodů nevyřeší, a to kvůli chybějícím důkazům. 

Oznamovatelé tak patří mezi klíčové postavy v odhalování nekalostí a protiprávního jednání. Proto je nutná jejich zákonná ochrana. 

Celou tiskovou zprávu naleznete zde.

Na stejné téma