22.6.2022
Jak řeší whistleblowing kolegové na Slovensku?
Domů
Blog

Centrum pro oznamovatele přináší doporučení pro oznamovatele od Zuzany Dlugošové, předsedkyně Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti na Slovensku.


Na stejné téma