Tento portál provozuje Oživení z. s.
20.2.2022
Francie schválila nový zákon na ochranu oznamovatelů
Domů
Blog

16. února 2022 přijala Francie transpoziční zákon Evropské směrnice na ochranu oznamovatelů. Podle zhodnocení Jean-Philippe Foegla z Maison des Lanceurs d'Alerte je francouzská úprava zatím nejkomplexnějším zákonem v Evropě a v některých klíčových oblastech jde nad rámec Směrnice.

Zákon navazuje na dřívější normy, zejména na tzv zákon Sapin II, který již zavedl širokou definici whistleblowingu: oznamovatel může oznámit jakékoli porušení práva EU, vnitrostátního práva nebo jiné jednání, které poškozuje veřejný zájem.

Rozsah ochrany:

  • Nový zákon chrání zprostředkovatele (facilitators), oznamovatele, třetí osoby a subjekty, které oznamovatel vlastní  
  • chráněny jsou rovněž nevládní organizace, které oznamovateli pomáhají
  • Ochrana se vztahuje i na anonymní oznámení
  • Povinnými subjekty jsou firmy s více jak 50 zaměstnanci a samosprávy s více jak 10 tisíc obyvateli
  • Chráněni jsou i oznamovatelé pracující v armádě v případě, že se oznámení netýká utajovaných informací

Principy ochrany:

  • Oznamovatel má imunitu při získávání důkazů o nekalém jednání, ovšem v mezích zákona. Jako příklad je uváděno vylomení dveří do kanceláře šéfa, pokud oznamovatel ví, že jsou tam dokumenty, které prokáží protiprávní jednání.
  • Francouzská norma navazuje i na pravidla proti tzv SLAPP žalobám - pokud oznamovatel dokáže doložit, že se stal obětí nebo předmětem žaloby SLAPP (Strategic Litigation Against Public Participation), podá žádost soudci, který může rozhodnout o tom, že firma nebo organizace, která žalobu vede, zaplatí oznamovateli náklady na právní zastoupení.
  • Zákon počítá s finanční i psychologickou pomocí pro oznamovatele.
  • Oznamovatelé mohou využít i institut hromadné žaloby.

Sankce:

  • V případě, kdy se firma nebo úřad dopustí odvetných opaření vůči oznamovateli zaplatí pokutu až 60 000 Euro a zároveň může být postižena i fyzická osoba, která stojí za odvetnými opařeními, a to odnětím svobody až na 3 roky.  

Na stejné téma